top of page

CENY

sign_icon.png

Dostęp do treści Serwisu oferowany jest na podstawie okresowej opłaty licencyjnej. Licencja może zostać odnowiona za dodatkową opłatą licencyjną. Nasze usługi nie są kompatybilne z Iphone.

Aby móc płacić za pośrednictwem operatora komórkowego, telefon musi być kompatybilny, skonfigurowany i obsługujący WAP.

Warunki cenowe

Rocznie: zafakturowane 23.37 PNL + VAT.

Płatność VAT na fakturze operatora komórkowego, dostawcy usług internetowych lub podmiotu przetwarzającego płatności.

Płatności dokonuje NTH

.

bottom of page